Branche-en-certificering

Voordelen Uneto VNI-installateur
Van de regen in de drup… of gaat u voor zeker? Haal een vakman in huis: een Uneto VNI-installateur. Apparaatje hangen, leidinkjes koppelen, kranen open, afrekenen en klaar en weg is Kees. Tja… Kees heeft de klus er al op zitten. Die vliegt alweer naar het volgende karwei. Maar voor de Uneto VNI-installateur is het project nog lang niet afgelopen. Eigenlijk ziet hij het veel meer als het begin van een hechte relatie. Waarbij elke klant - groot of klein - krijgt waar hij of zij recht op heeft: de allerhoogste kwaliteit. Die garantie krijgt u vanaf de allereerste kennismaking.

Service en klantgerichtheid staan bij de Uneto VNI-installateur namelijk hoog in het vaandel. Pal naast de uitgebreide technische kennis en de grote flexibiliteit. En wie dan goed naar de uiteindelijke kosten kijk, weet wat de beste investering is.

Goedkoop... Duurkoop
Natuurlijk speelt het prijskaartje een belangrijke rol. Het is in elk geval fijn om van tevoren te weten wat het allemaal gaat kosten. Die duidelijkheid kan de Uneto VNI-installateur u helemaal bieden. Goede prijsafspraken en heldere offertes zijn vanzelfsprekend. Uiteraard denkt de Uneto VNI-installateur dan met u mee en kunt u uw opdracht helemaal naar wens invullen. En elk project wordt efficiënt uitgevoerd. Zodat u als klant zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervindt en in de kortst mogelijke tijd kunt beschikken over een optimaal werkende installatie. Uiteindelijk zult u zien dat u met het inschakelen van de Uneto VNI-installateur het beste rendement uit uw investering haalt.

Technische kennis
Het gaat namelijk om veel meer dan alleen het aan elkaar koppelen van leidingen. Moderne installatie technieken vereist een groot technisch inzicht. En die benodigde kennis omvat een breed scala van disciplines. De hedendaagse systemen combineren hoogstaande elektronica met vooruitstrevende energietechniek. Vaak veel te veel voor één persoon. Daarom heeft de Uneto VNI-installateur specialisten op diverse vakgebieden in huis. Zij maken de juiste berekeningen en zorgen voor een perfecte, op maat gesneden installatie. Elke installatie gaat om die reden gepaard met een langdurige garantie, die volledig wordt onderschreven door alle leveranciers.

Modernste techniek
Wat kennis en deskundigheid betreft, wordt de installateur intensief begeleid door de Uneto VNI. Met vragen en problemen kunnen de aangesloten installatiebedrijven aankloppen bij de Uneto VNI. Als overkoepelende vereniging is de Uneto VNI zeer actief op het gebied van scholing. De aangesloten installatiebedrijven blijven via de Uneto VNI op de hoogte van alle technische ontwikkelingen. Bovendien is er een breed cursusaanbod voor de medewerkers van de aangesloten bedrijven. Samen houden de Uneto VNI-installateurs hun kennis en deskundigheid op een zeer hoog peil. Iets waar u als klant dus direct van profiteert.

Veiligheid voorop
Bij alle werkzaamheden en inspanningen is er continu aandacht voor veiligheid. Installaties brengen van nature gevaren met zich mee. Risico's die met de juiste voorbereiding, installatie, omgang en service overigens geen enkele rol spelen. Uneto VNI-installateurs staan garant voor die juiste afhandeling en nazorg. Zodat u optimaal en veilig gebruik kunt maken van uw voorzieningen.

Achter de hand
Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, dan vindt u bij de Uneto VNI-installateur steeds een luisterend oor. Iedere opmerking wordt uiterst serieus genomen. Komt u in dat directe contact echter niet tot een oplossing, dan bemiddelt de Uneto VNI. Een speciale geschillencommissie, met een vertegenwoordiging van de Consumentenbond, onderzoekt het probleem en doet een bindende uitspraak.

Uneto VNI-installateur een zeker gevoel
www.unetovni.nl

Voorwaarden
Download hier de leveringsvoorwaarden voor consumenten en bedrijven

Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector
De in december 2000 door Uneto en Uneto VNI opgerichte Stichting Kwaliteitsborging (KBI) faciliteert de procescertificatie voor de installatiesector. De stichting KBI heeft als doelstellingen:

  • het herkenbaar maken van kwaliteit in de installatiesector
  • het bevorderen van onderlinge afstemming binnen de sector en met de certificerende instellingen
  • het bereiken van een goede afstemming met aanverwante sectoren
  • het herkenbaar maken van kwaliteit in de installatiesector

Aangezien in de bouwsector het KOMO-certificaat als hét keurmerk wordt gehanteerd en een goede aansluiting met de bouwmarkt wordt nagestreefd, is gekozen voor het KOMO-INSTAL-keurmerk. Procescertificatie voor de installatie sector is een krachtig middel om de kwaliteit van installaties te waarborgen. Het is de doelstelling van de Stichting KBI de installatie sector te helpen en te ondersteunen bij het proces dat leidt tot certificering. Procescertificatie betekent dat bedrijven zich door een Certificerende Instelling laten certificeren voor een bepaalde dienstverlening. De Certificerende Instelling is hiertoe erkend door de Raad van Accreditatie en baseert de beoordeling van het te certificeren bedrijf op een door de marktpartijen overeengekomen en in een Beoordelingsrichtlijn (BRL) vastgelegde werkwijze.

Branche-en-certificering