Renovatie Brede School

Locatie: Zeeheldenbuurt stadsdeel Westerpark, Amsterdam
In opdracht van: Stadsdeel Westerpark, Amsterdam
Oppervlakte: 2.400 m2 renovatie + nieuwbouw

Uit een visiepresentatie is het bureau Snelder Architecten gekozen voor het ontwerpen van een Brede School te Amsterdam.
Het programma omvat ondermeer: taalles voor migranten, een zogenaamd opvoedsteunpunt, een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en buurtmaatschappelijk werk.

Samen met de basisschool vormen al deze voorzieningen de 'Brede School Zeeheldenbuurt'. Doel van de Brede School is het organiseren van activiteiten voor iedereen onder het motto 'Leren in het echte leven'. Dat wil deze voorziening bereiken door het aanbieden van activiteiten voor leerlingen, ouders, verzorgers en andere buurtbewoners, zowel binnen als buiten de gewone schooltijd. In het ontwerp wordt ondermeer opgenomen een oplopend dakplein. Feenstra en Van Goor verzorgt de W-installaties. December 2008; De werkzaamheden zijn bijna gereed en eind Januari 2009 zal de school definitief opgeleverd worden.

Terug naar overzicht
Renovatie Brede School